har införlivats i Daguskoncernen. Vi erbjuder fortfarande samma tjänster som tidigare, men under två olika företagsnamn.

PLATSBYGGDA HUS

Vi fortsätter att erbjuda platsbyggda hem och fritidshus under namnet Lyckebohus. Huvudkontor i Lidköping med ett säljkontor i Vänersborg.

BYGGSERVICE

Den lokala byggserviceverksamhet drivs idag under varumärket Dagus Byggnads AB med säte i Vänersborg och Lidköping.