Sävare Pastorat uppför nytt församlingshem i Saleby

Blomkvist Bygg AB har fått totalentreprenaden för att riva det befintliga församlingshemmet i Saleby samt uppföra ett nytt. Arbetet med rivning av det befintliga församlingshemmet, samt schakt och pålning för det nya kommer starta den 1:a juni 2015 och vara klart till semestern. Uppförandet av det nya församlingshemmet kommer starta efter semestern och avslutas i februari 2016.

IMG_3500

Bild från invigningen under påskhelgen

saleby församlingshem utv.saleby församlingshem utv. 3saleby församlingshem utv. 2IMG_3416IMG_3420IMG_3418IMG_3417

Invigning Saleby Invigning Saleby 2 Rivning Saleby 3Saleby 2014-09-12 BAK 3-montage Saleby 2014-09-12 FRAM 1-montage Saleby 2014-09-12 FRAM 2-montageIMG_2705IMG_2707IMG_2755IMG_2761IMG_2763IMG_2776IMG_2774

”första spadtaget” till det nya församlingshemmet togs den 1:e juni. medlemmar i församlingen ihop med entreprenörer och skolbarn deltog.