Detta har vi gjort

Falköpings Motorklubb

  Vi har fått förtroendet att på Totalentreprenad uppföra ny klubbstuga till Falköpings Motorklubb.     Motor Sektionen MC Sektionen

Läs mer

Sävare Pastorat uppför nytt församlingshem i Saleby

Blomkvist Bygg AB har fått totalentreprenaden för att riva det befintliga församlingshemmet i Saleby samt uppföra ett nytt. Arbetet med rivning av det befintliga församlingshemmet, samt schakt och pålning för det nya kommer starta den 1:a juni 2015 och vara klart till semestern. Uppförandet av det nya församlingshemmet kommer starta efter semestern och avslutas i februari 2016. Bild från […]

Läs mer